Kniha, která nebyla k sehnání

Přál jsem si, aby v pokladně seděla ona.
„Mám u vás menší dluh,“ začal jsem nesměle.
„Tak se na to podíváme,“ usmála se.
„Jen deset korun,“ oznámila mi.
„Čekal jsem víc.“
Zaplatil jsem spozdné a vzal si průkazku. Chvíli jsem váhal, pak vytáhl kus papíru a podal jí ho.
„Nevíte, kde bych sehnal tuhle knížku?“
Přečetla si název a podívala se na mě: „Já se zeptám.“
Za okamžik byla zpátky. „Takovou v knihovně nemáme.“
„Tak vám děkuji,“ řekl jsem smutně a schoval lístek, na kterém stálo:
Harris, B. Nešla byste na večeři?
Pod názvem knihy bylo připsáno: Končím v sedm.